Plaatselijk belang oosterzee

Plaatselijk Belang streeft ernaar om de leefbaarheid van Oosterzee te behouden en waar het kan te vergroten. Plaatselijk Belang behartigt de belangen van Oosterzee en de inwoners naar partijen zoals gemeente De Fryske Marren, waterschap, provincie, politie en woningcorporatie Lyaemer over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid van ons dorp, het aanzien van het dorp, woningbouw, baggeren en nieuwe ontwikkelingen. 

Plaatselijk Belang Oosterzee exploiteert de aan het Tjeukemeer gelegen camping met trekkersveld en beschikt over een aantal passanten ligplaatsen in twee havens. Hiermee financiert zij zaken als de kerstverlichting, het sinterklaasfeest en een aantal zaken die het aanzien van het dorp verbeteren. 

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft gekozen voor een commissiestructuur. Leden kunnen zelf de zaken die zij belangrijk voor het dorp vinden uitwerken in een commissie. Commissie en bestuur samen overleggen over de plannen en komen tot uitvoering.

Plaatselijk Belang is daarom steeds op zoek naar vrijwilligers die af en toe wat klussen willen oppakken. Heeft u goede ideeën of wilt u graag meewerken aan een project of een klus, dan kunt u contact opnemen via pb@oosterzee.com.

Of bezoek onze maandelijkse vergadering in het zijzaaltje van Café De Jister, zie voor het rooster van de bestuursvergaderingen de agenda op deze website (in principe maandelijks op de donderdagavond). Het inloopspreekuur is direct voorafgaand aan de bestuursvergadering.

De jaarvergadering (Algemene Leden Vergadering) in de eerste week van april is de belangrijke vergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt en plannen worden gemaakt. Onze vergaderingen zijn openbaar, leden hebben er stemrecht.

Word daarom lid van uw Plaatselijk Belang, zie het aanmeldingsformulier.

De concept notulen van de afgelopen jaarvergadering worden hier geplaatst. Concept notulen 2022 ALV