Commissies

activiteiten EasterSimmer
Eastersimmer

Voor vele inwoners van Oosterzee een niet meer weg te denken evenement. Toch is de historie van EasterSimmer nog maar van redelijk recente datum. Toen in de periode 2007/2008 Oosterzee een ware metamorfose onderging met o.a. de realisatie van nieuwbouw op het voormalige terrein van de Zuivelfabriek en de aanleg van de nieuwe jachthaven, ontstond er bij een aantal enthousiaste ondernemers het plan om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Een meerdaags festijn om Oosterzee opnieuw op de kaart te zetten. De ideeën werden bij Plaatselijk Belang voorgelegd en daarmee werd de Activiteitencommissie in het leven geroepen.

Derhalve werd in 2008 aftrap gegeven aan een driedaags evenement. Het bleek, mede door de combinatie van het Historisch festival van de Vereniging ‘Vrienden van de Krukas, zeer succesvol. De tentoonstelling van nostalgisch en historisch erfgoed in combinatie met diverse (spectaculaire) activiteiten en competities boden en bieden voor zowel jong als oud iedere keer weer een gevarieerd en boeiend programma.

Ondertussen heeft het evenement een vast karakter gekregen binnen de vele activiteiten die Oosterzee rijk is. Het ene jaar vindt er een meerdaags evenement plaats, het daarop volgend jaar een ééndaags evenement met beachparty.

Website: www.eastersimmer.nl
Email: info@eastersimmer.nl

Ook te volgen op Facebook (EasterSimmer) en Twitter (@EasterSimmer1)


Als PBO kennen we de volgende commissies:

 • Activiteitencommissie
 • Sinterklaascommisie
 • Bouwcommissie
 • Onderhoud haven en camping
 • Commissie Sport- Spel- en Ontmoetingsplaats
 • Commissie Dorpsvisie (slapend)
 • Redactiecommissie website
 • Kascontrolecommissie

Vertegenwoordigingen (namens PBO in andere clubs)

 • Stichting Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
 • Coop. Ver. DorpCentraal U.A.
 • Voorzittersoverleg Plaatselijke Belangen buitendorpen voormalig Lemsterland (gemeente DFM is voorzitter)
 • Overleg met de gemeente DFM (wethouder en dorpencoördinator)